3 Càng Siêu Víp MB: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :20-11-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Ba Càng VIP Kết quả Theo
20-11-19
19-11-19942Trúng182
18-11-19484Trúng168
17-11-19000Trúng167
16-11-19682Trúng163
15-11-19208Trúng175
14-11-19358Trúng170
13-11-19618Trúng160
12-11-19941Trượt195
11-11-19116Trúng165
10-11-19537Trượt197
09-11-19089Trượt189
08-11-19892Trúng170
07-11-19024Trúng189
06-11-19181Trúng170
05-11-19990Trúng161
04-11-19043Trúng185
03-11-19911Trúng179
02-11-19894Trúng170
01-11-19419Trượt161
31-10-19088Trượt183
30-10-19218Trượt160
29-10-19893Trượt162
28-10-19139Trúng160
27-10-19116Trúng165
26-10-19309Trúng180
25-10-19584Trúng172
24-10-19572Trượt196
23-10-19050Trượt182
22-10-19815Trượt181
21-10-19036Trượt168
20-10-19796Trượt167
19-10-19208Trượt172
18-10-19286Trượt179