Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :14-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
14-12-19
13-12-1960Trúng458
12-12-1901Trúng430
11-12-1950Trúng434
10-12-1987Trúng486
09-12-1936Trúng439
08-12-1939Trúng473
07-12-1972Trúng491
06-12-1943Trúng465
05-12-1994Trúng449
04-12-1902Trúng473
03-12-1939Trúng432
02-12-1913Trúng471
01-12-1965Trượt460
30-11-1918Trúng424
29-11-1928Trượt452
28-11-1933Trượt473
27-11-1986Trượt441
26-11-1906Trúng444
25-11-1937Trượt413
24-11-1905Trượt401
23-11-1968Trúng410
22-11-1990Trúng406
21-11-1940Trượt485
20-11-1965Trúng425
19-11-1940Trúng414
18-11-1928Trượt451
17-11-1971Trúng401
16-11-1949Trúng456
15-11-1950Trúng449
14-11-1932Trúng475
13-11-1994Trúng482
12-11-1955Trúng443
11-11-1914Trúng445