Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
19-10-19
18-10-1999,49,67,15,97,71,08,91,73,48Ăn 97151
17-10-1904,53,43,46,97,74,00,19,02,61Ăn đề 61192
16-10-1973,59,42,71,27,92,51,34,16,64Trượt177
15-10-1930,18,66,65,39,35,79,75,21,97Ăn đề 30158
14-10-1922,56,17,91,55,67,97,82,39,32Trượt152
13-10-1921,56,00,19,43,41,48,23,74,70Ăn đề 48182
12-10-1978,68,90,30,96,60,00,57,79,50Trượt180
11-10-1970,23,89,36,42,72,08,67,54,85Trượt154
10-10-1951,36,46,99,14,01,50,61,17,77Ăn đề 46157
09-10-1984,08,77,36,50,54,87,19,92,34Ăn đề 84168
08-10-1945,12,62,01,74,90,81,92,63,82Ăn đề 01164
07-10-1907,42,04,03,81,82,51,99,24,00Ăn đề 00165
06-10-1917,44,29,96,51,75,38,49,97,18Ăn 75185
05-10-1995,54,50,28,00,99,74,06,78,11Trượt165
04-10-1949,42,13,51,41,71,30,76,21,84Ăn 51158
03-10-1914,64,27,73,66,42,40,48,80,35Ăn đề 27158
02-10-1981,70,94,52,75,25,65,26,69,01Ăn đề 81182
01-10-1948,68,12,00,17,88,47,44,02,94Trượt166
30-09-1977,02,38,93,64,27,20,86,75,48Ăn 64171
29-09-1945,91,06,25,24,13,69,40,15,11Ăn đề 24180
28-09-1940,46,56,21,26,80,64,77,13,30Trượt183
27-09-1956,63,26,86,48,79,40,46,07,78Ăn đề 78196
26-09-1945,80,08,14,11,81,50,73,57,87Ăn đề 57156
25-09-1969,05,75,30,03,90,98,59,88,38Ăn đề 59194
24-09-1925,07,86,89,03,09,66,00,05,24Ăn đề 24197
23-09-1909,01,24,37,31,29,59,61,72,29Ăn đề 29188
22-09-1999,43,74,04,48,64,36,88,12,47Ăn đề 74182
21-09-1943,14,09,62,84,02,55,61,26,29Trượt170
20-09-1950,49,37,92,89,76,24,85,14,60Ăn đề 76163
19-09-1916,81,23,03,73,31,38,39,50,02Trượt151
18-09-1957,67,32,54,11,07,00,10,74,26Trượt163
17-09-1907,67,03,96,01,20,35,28,90,83Ăn đề 01179
16-09-1946,61,52,97,07,50,03,28,18,44Ăn 97175