Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :20-11-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
20-11-19
19-11-1919,72,79,94,91,87,04,42,54,60Ăn đề 42151
18-11-1920,18,61,50,84,58,29,06,48,84Ăn đề 84161
17-11-1906,97,12,32,40,82,45,70,75,00Ăn đề 00196
16-11-1997,63,57,78,82,03,75,39,14,44Ăn đề 82187
15-11-1950,07,47,16,95,08,88,58,26,86Ăn đề 08165
14-11-1969,76,34,78,59,84,58,13,57,24Ăn đề 58189
13-11-1986,25,89,53,58,67,59,90,96,23Trượt178
12-11-1978,24,10,22,12,87,28,91,59,04Trượt154
11-11-1948,36,09,16,75,29,02,70,14,60Ăn 16182
10-11-1974,68,37,33,83,63,40,44,92,27Trượt180
09-11-1932,88,02,68,57,92,29,18,61,59Ăn 02186
08-11-1931,92,13,23,51,02,80,50,42,88Ăn đề 92198
07-11-1935,18,84,66,24,21,75,22,63,48Ăn đề 24178
06-11-1934,44,40,81,52,43,06,71,68,31Ăn đề 81198
05-11-1983,65,35,68,26,62,31,03,06,90Ăn đề 90160
04-11-1943,06,01,61,50,63,92,36,31,70Ăn đề 43190
03-11-1981,66,69,07,89,34,87,78,11,29Ăn đề 11189
02-11-1949,13,69,43,48,24,08,75,94,02Ăn đề 94192
01-11-1962,82,48,51,81,42,40,80,35,83Trượt174
31-10-1910,56,25,73,34,62,19,35,41,55Ăn đề 62182
30-10-1903,75,95,31,19,22,89,98,40,05Ăn đề 98175
29-10-1942,18,66,96,59,80,45,04,14,11Ăn 42161
28-10-1951,15,34,01,47,27,28,17,99,39Ăn đề 39199
27-10-1931,13,62,42,81,14,84,93,11,18Trượt192
26-10-1930,47,45,77,41,73,67,11,96,98Trượt181
25-10-1998,84,95,10,72,65,01,21,37,09Ăn đề 84191
24-10-1924,10,43,23,77,87,56,57,00,91Trượt185
23-10-1907,06,63,11,71,93,91,53,90,87Ăn đề 53159
22-10-1970,49,26,21,68,06,78,60,37,99Ăn đề 37181
21-10-1994,37,74,24,33,93,65,04,02,90Ăn đề 74184
20-10-1924,49,26,60,98,41,53,28,43,54Ăn đề 49170
19-10-1903,89,79,12,68,27,98,63,08,74Ăn đề 98185
18-10-1952,92,61,40,33,03,71,31,41,79Trượt182