Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 300.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :14-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
14-12-19
13-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt266
12-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4287
11-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt288
10-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3289
09-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt277
08-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề289
07-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3265
06-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề257
05-12-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6290
04-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1268
03-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề285
02-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9252
01-12-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7280
30-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt264
29-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0269
28-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2283
27-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5250
26-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1287
25-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6253
24-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2285
23-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề293
22-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề281
21-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1290
20-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề265
19-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2283
18-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8263
17-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0285
16-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt290
15-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0251
14-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8268
13-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề285
12-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4285
11-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt286