Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 300.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :20-11-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
20-11-19
19-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4293
18-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8268
17-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề276
16-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2279
15-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0290
14-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5279
13-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt287
12-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4287
11-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1291
10-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1281
09-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0251
08-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9252
07-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4267
06-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt252
05-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0271
04-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt280
03-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1290
02-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4256
01-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8255
31-10-19Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt292
30-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9267
29-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2266
28-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9295
27-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6284
26-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề289
25-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4256
24-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4278
23-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3260
22-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7269
21-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7294
20-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4264
19-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9271
18-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9288