Lô Xiên 3 Víp MB: 300.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
19-10-19
18-10-1977,48,74Trúng132
17-10-1961,53,73Trúng125
16-10-1908,06,55Trúng134
15-10-1949,71,29Trúng168
14-10-1975,40,67Trúng127
13-10-1996,93,54Trúng166
12-10-1900,20,24Trượt152
11-10-1948,57,31Trúng131
10-10-1930,01,81Trượt132
09-10-1950,30,98Trúng168
08-10-1935,46,40Trượt160
07-10-1979,06,40Trượt133
06-10-1994,04,77Trúng129
05-10-1991,66,50Trúng166
04-10-1967,96,75Trượt162
03-10-1981,59,75Trúng148
02-10-1981,16,95Trúng128
01-10-1945,08,32Trúng128
30-09-1919,44,68Trượt158
29-09-1962,33,94Trúng123
28-09-1966,93,94Trượt166
27-09-1967,17,70Trượt128
26-09-1915,25,68Trúng155
25-09-1935,23,22Trúng166
24-09-1902,36,92Trúng152
23-09-1913,53,81Trúng175
22-09-1972,08,92Trúng151
21-09-1959,21,75Trúng175
20-09-1986,08,53Trúng173
19-09-1978,85,45Trúng157
18-09-1910,67,41Trúng143
17-09-1958,47,60Trượt159
16-09-1929,62,15Trúng121