Lô Xiên 3 Víp MB: 500.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :15-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
15-12-19
14-12-1970,05,91Trúng155
13-12-1975,49,32Trúng174
12-12-1901,58,69Trúng168
11-12-1944,22,18Trúng161
10-12-1996,22,66Trúng142
09-12-1983,92,59Trúng176
08-12-1989,32,74Trượt179
07-12-1926,86,51Trượt159
06-12-1927,26,84Trúng126
05-12-1967,75,80Trúng155
04-12-1941,32,77Trúng145
03-12-1975,20,78Trúng132
02-12-1938,85,04Trúng148
01-12-1926,78,32Trúng126
30-11-1992,81,68Trúng142
29-11-1901,38,03Trúng123
28-11-1979,28,74Trượt136
27-11-1922,16,07Trúng125
26-11-1917,95,74Trượt145
25-11-1926,31,08Trúng138
24-11-1962,73,79Trượt151
23-11-1968,89,84Trúng136
22-11-1925,57,94Trượt134
21-11-1989,84,43Trúng173
20-11-1923,59,05Trúng155
19-11-1999,40,39Trúng127
18-11-1960,14,51Trúng160
17-11-1949,76,31Trượt141
16-11-1949,20,14Trúng166
15-11-1991,69,83Trúng126
14-11-1902,13,75Trúng132
13-11-1967,94,45Trúng152
12-11-1974,33,03Trúng137