Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
19-10-19
18-10-1966,99,51,86Trượt126
17-10-1964,53,49,27Trúng132
16-10-1905,54,61,41Trúng130
15-10-1906,71,91,37Trúng161
14-10-1902,77,67,55Trúng161
13-10-1981,71,00,92Trúng163
12-10-1986,48,03,09Trúng165
11-10-1995,12,94,68Trúng166
10-10-1934,83,29,09Trúng121
09-10-1935,53,39,48Trúng153
08-10-1991,24,65,68Trượt145
07-10-1983,54,43,00Trúng138
06-10-1956,40,30,24Trúng127
05-10-1906,52,58,09Trúng140
04-10-1999,21,88,56Trúng154
03-10-1974,45,38,46Trượt142
02-10-1960,11,89,96Trượt160
01-10-1914,15,88,28Trúng134
30-09-1951,96,93,31Trượt129
29-09-1965,44,36,41Trượt151
28-09-1942,28,48,60Trượt133
27-09-1902,33,77,64Trúng152
26-09-1976,56,27,57Trúng132
25-09-1988,99,05,13Trúng151
24-09-1938,29,20,82Trượt154
23-09-1942,83,62,11Trúng148
22-09-1919,06,66,92Trượt158
21-09-1974,60,37,78Trúng137
20-09-1946,34,33,56Trúng129
19-09-1961,88,27,74Trúng161
18-09-1946,06,42,54Trúng142
17-09-1948,49,07,75Trúng123
16-09-1966,45,02,09Trúng132