Lô Xiên 4 Víp MB: 700.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :15-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
15-12-19
14-12-1906,24,83,78Trúng128
13-12-1968,33,47,74Trượt156
12-12-1924,77,39,40Trúng154
11-12-1947,42,01,18Trúng122
10-12-1919,87,24,48Trúng167
09-12-1972,28,83,37Trúng146
08-12-1989,70,59,50Trượt149
07-12-1973,82,34,32Trượt148
06-12-1941,43,56,66Trúng139
05-12-1978,75,74,35Trúng149
04-12-1913,73,64,32Trúng145
03-12-1995,37,06,57Trúng128
02-12-1907,01,85,78Trúng162
01-12-1927,78,32,15Trúng168
30-11-1990,03,85,48Trúng167
29-11-1931,78,05,66Trúng141
28-11-1943,48,21,88Trượt146
27-11-1925,73,22,07Trúng168
26-11-1936,10,31,35Trúng156
25-11-1913,85,56,14Trúng165
24-11-1927,79,13,40Trúng143
23-11-1914,66,38,60Trượt121
22-11-1939,06,45,67Trượt147
21-11-1976,08,20,10Trúng138
20-11-1927,48,91,17Trượt144
19-11-1963,47,69,51Trúng140
18-11-1951,75,11,55Trúng159
17-11-1993,63,71,07Trúng120
16-11-1942,19,78,82Trúng162
15-11-1983,46,50,02Trúng138
14-11-1986,85,74,37Trượt146
13-11-1908,65,38,16Trúng166
12-11-1976,55,40,39Trúng134