Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :14-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
14-12-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
13-12-19Vĩnh Long: 138,288,
Bình Dương: 199,176,
Trà Vinh: 539,694
Trúng 138 Vĩnh Long,
Trúng 199 Bình Dương,
Trúng 539 Trà Vinh
688
12-12-19Tây Ninh: 591,981,
An Giang: 173,827,
Bình Thuận: 139,458
Trúng 591 Tây Ninh,
Trúng 173 An Giang
826
11-12-19Đồng Nai: 421,515,
Cần Thơ: 146,434,
Sóc Trăng: 712,025
Trúng 146 Cần Thơ,
Trúng 712 Sóc Trăng
309
10-12-19Bến Tre: 721,916,
Vũng Tàu: 563,076,
Bạc Liêu: 037,534
Trúng 563 Vũng Tàu,
Trúng 037 Bạc Liêu
462
09-12-19TP HCM: 474,817,
Đồng Tháp: 600,860,
Cà Mau: 343,012
Trúng 474 TP HCM,
Trúng 600 Đồng Tháp
591
08-12-19Tiền Giang: 476,602,
Kiên Giang: 830,788,
Đà Lạt: 713,718
Trúng 476 Tiền Giang,
Trúng 830 Kiên Giang,
Trúng 713 Đà Lạt
613
07-12-19TP HCM: 918,162,
Long An: 270,799,
Bình Phước: 346,045,
Hậu Giang: 908,969
Trúng 918 TP HCM,
Trúng 270 Long An,
Trúng 908 Hậu Giang
715
06-12-19Vĩnh Long: 142,364,
Bình Dương: 348,055,
Trà Vinh: 516,990
Trúng 142 Vĩnh Long,
Trúng 348 Bình Dương,
Trúng 516 Trà Vinh
579
05-12-19Tây Ninh: 099,068,
An Giang: 201,053,
Bình Thuận: 954,843
Trúng 099 Tây Ninh,
Trúng 201 An Giang
450
04-12-19Đồng Nai: 395,209,
Cần Thơ: 572,856,
Sóc Trăng: 020,358
Trúng 395 Đồng Nai,
Trúng 572 Cần Thơ,
Trúng 020 Sóc Trăng
444
03-12-19Bến Tre: 963,328,
Vũng Tàu: 899,995,
Bạc Liêu: 419,701
Trúng 963 Bến Tre,
Trúng 419 Bạc Liêu
403
02-12-19TP HCM: 784,494,
Đồng Tháp: 611,951,
Cà Mau: 089,572
Trúng 784 TP HCM,
Trúng 611 Đồng Tháp,
Trúng 089 Cà Mau
694
01-12-19Tiền Giang: 104,132,
Kiên Giang: 638,231,
Đà Lạt: 924,690
Trúng 104 Tiền Giang,
Trúng 638 Kiên Giang,
Trúng 924 Đà Lạt
764
30-11-19TP HCM: 598,867,
Long An: 360,712,
Bình Phước: 937,723,
Hậu Giang: 771,608
Trúng 598 TP HCM,
Trúng 360 Long An,
Trúng 937 Bình Phước,
Trúng 771 Hậu Giang
601
29-11-19Vĩnh Long: 386,628,
Bình Dương: 555,314,
Trà Vinh: 937,870
Trúng 386 Vĩnh Long596
28-11-19Tây Ninh: 023,837,
An Giang: 460,590,
Bình Thuận: 880,318
Trúng 460 An Giang,
Trúng 880 Bình Thuận
600
27-11-19Đồng Nai: 864,699,
Cần Thơ: 696,906,
Sóc Trăng: 215,742
Trúng 864 Đồng Nai,
Trúng 696 Cần Thơ,
Trúng 215 Sóc Trăng
493
26-11-19Bến Tre: 176,452,
Vũng Tàu: 002,042,
Bạc Liêu: 307,274
Trúng 176 Bến Tre,
Trúng 002 Vũng Tàu,
Trúng 307 Bạc Liêu
371
25-11-19TP HCM: 739,381,
Đồng Tháp: 505,014,
Cà Mau: 006,615
Trúng 739 TP HCM,
Trúng 505 Đồng Tháp,
Trúng 006 Cà Mau
541
24-11-19Tiền Giang: 242,644,
Kiên Giang: 022,140,
Đà Lạt: 783,440
Trúng 242 Tiền Giang,
Trúng 022 Kiên Giang,
Trúng 783 Đà Lạt
463
23-11-19TP HCM: 423,099,
Long An: 147,685,
Bình Phước: 456,050,
Hậu Giang: 399,051
Trúng 423 TP HCM,
Trúng 147 Long An,
Trúng 456 Bình Phước,
Trúng 399 Hậu Giang
276
22-11-19Vĩnh Long: 300,911,
Bình Dương: 778,822,
Trà Vinh: 366,177
Trúng 300 Vĩnh Long,
Trúng 366 Trà Vinh
414
21-11-19Tây Ninh: 923,782,
An Giang: 541,217,
Bình Thuận: 756,103
Trúng 923 Tây Ninh,
Trúng 541 An Giang
588
20-11-19Đồng Nai: 565,211,
Cần Thơ: 937,460,
Sóc Trăng: 499,534
Trúng 937 Cần Thơ,
Trúng 499 Sóc Trăng
699
19-11-19Bến Tre: 526,650,
Vũng Tàu: 382,078,
Bạc Liêu: 224,634
Trúng 526 Bến Tre,
Trúng 382 Vũng Tàu,
Trúng 224 Bạc Liêu
488
18-11-19TP HCM: 285,027,
Đồng Tháp: 793,386,
Cà Mau: 221,513
Trúng 285 TP HCM,
Trúng 793 Đồng Tháp,
Trúng 221 Cà Mau
660
17-11-19Tiền Giang: 969,746,
Kiên Giang: 888,345,
Đà Lạt: 312,114
Trúng 969 Tiền Giang,
Trúng 888 Kiên Giang
574
16-11-19TP HCM: 023,349,
Long An: 626,991,
Bình Phước: 959,084,
Hậu Giang: 287,434
Trúng 626 Long An,
Trúng 287 Hậu Giang
527
15-11-19Vĩnh Long: 438,246,
Bình Dương: 378,267,
Trà Vinh: 180,641
Trúng 438 Vĩnh Long,
Trúng 378 Bình Dương,
Trúng 180 Trà Vinh
475
14-11-19Tây Ninh: 319,687,
An Giang: 771,696,
Bình Thuận: 756,973
Trúng 319 Tây Ninh,
Trúng 771 An Giang,
Trúng 756 Bình Thuận
519
13-11-19Đồng Nai: 496,181,
Cần Thơ: 367,656,
Sóc Trăng: 894,630
Trúng 496 Đồng Nai,
Trúng 367 Cần Thơ,
Trúng 894 Sóc Trăng
587