Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :20-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
20-11-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
19-11-19Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 8 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 4 Bạc Liêu
240
18-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
239
17-11-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng đầu 8 Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
240
16-11-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đầu 2 Long An,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
272
15-11-19Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
226
14-11-19Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang
255
13-11-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ
277
12-11-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Bạc Liêu
255
11-11-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
242
10-11-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
238
09-11-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 3 Hậu Giang
254
08-11-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
245
07-11-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
256
06-11-19Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
245
05-11-19Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 9 Bạc Liêu
234
04-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp
244
03-11-19Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
256
02-11-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước
250
01-11-19Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Vĩnh Long,
Trúng đầu 3 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
237
31-10-19Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng đầu 4 An Giang,
Trúng đuôi 4 Bình Thuận
277
30-10-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
255
29-10-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đầu 5 Bạc Liêu
258
28-10-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
276
27-10-19Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
246
26-10-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 1 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
227
25-10-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 7 Trà Vinh
264
24-10-19Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
243
23-10-19Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
245
22-10-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
256
21-10-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 9 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 0 Cà Mau
243
20-10-19Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
264