Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :19-10-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
19-10-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
18-10-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 8 Trà Vinh
270
17-10-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
243
16-10-19Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
255
15-10-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
225
14-10-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
257
13-10-19Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
220
12-10-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Long An,
Trúng đuôi 4 Bình Phước
254
11-10-19Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
245
10-10-19Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
219
09-10-19Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
234
08-10-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
262
07-10-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 6 Cà Mau
254
06-10-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
254
05-10-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng đuôi 0 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
251
04-10-19Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
231
03-10-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Tây Ninh,
Trúng đuôi 7 An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
241
02-10-19Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
247
01-10-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
232
30-09-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
240
29-09-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
259
28-09-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
238
27-09-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
241
26-09-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đầu 5 Bình Thuận
289
25-09-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
253
24-09-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
277
23-09-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 6 Cà Mau
260
22-09-19Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
261
21-09-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 3 Hậu Giang
258
20-09-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
234
19-09-19Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
242
18-09-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 3 Sóc Trăng
223