Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
19-10-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
18-10-19Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương
249
17-10-19Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang
257
16-10-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
263
15-10-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
224
14-10-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng đầu 4 Cà Mau
267
13-10-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 0 Kiên Giang
256
12-10-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
231
11-10-19Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
257
10-10-19Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đuôi 5 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
246
09-10-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Đồng Nai,
Trúng đuôi 4 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
249
08-10-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đuôi 0 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 8 Bạc Liêu
240
07-10-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
252
06-10-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đầu 6 Đà Lạt
269
05-10-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
269
04-10-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
265
03-10-19Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 3 An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
221
02-10-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Đồng Nai,
Trúng đầu 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
287
01-10-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
252
30-09-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
237
29-09-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 8 Đà Lạt
269
28-09-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng đuôi 9 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
237
27-09-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 6 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
237
26-09-19Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang
209
25-09-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
263
24-09-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 2 Bạc Liêu
250
23-09-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đuôi 0 Cà Mau
260
22-09-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
206
21-09-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đầu 5 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
230
20-09-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
252
19-09-19Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng đuôi 4 Bình Thuận
277
18-09-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
286