Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :20-11-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
20-11-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
19-11-19Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
231
18-11-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
239
17-11-19Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 4 Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
228
16-11-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đầu 8 Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
227
15-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 2 Trà Vinh
248
14-11-19Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
255
13-11-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
268
12-11-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Vũng Tàu,
Trúng đầu 2 Bạc Liêu
259
11-11-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 1 Cà Mau
264
10-11-19Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
235
09-11-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 3 Hậu Giang
269
08-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
253
07-11-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 3 An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
266
06-11-19Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng đuôi 0 Sóc Trăng
267
05-11-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 0 Bạc Liêu
251
04-11-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng đầu 5 Cà Mau
259
03-11-19Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
273
02-11-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đuôi 0 Hậu Giang
240
01-11-19Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 1 Bình Dương,
Trúng đầu 7 Trà Vinh
256
31-10-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
224
30-10-19Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đuôi 1 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
239
29-10-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Bến Tre250
28-10-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 9 Cà Mau
273
27-10-19Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
247
26-10-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
242
25-10-19Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng đầu 4 Trà Vinh
233
24-10-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Tây Ninh,
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
232
23-10-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Cần Thơ,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
252
22-10-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng đầu 6 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
221
21-10-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đầu 0 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
255
20-10-19Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đuôi 1 Đà Lạt
237