Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Cam kết giúp Ae thắng lớn ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
19-10-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
18-10-19Vĩnh Long: 29,
Bình Dương: 61,
Trà Vinh: 85
Trúng Trà Vinh232
17-10-19Tây Ninh: 17,
An Giang: 63,
Bình Thuận: 12
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
273
16-10-19Đồng Nai: 02,
Cần Thơ: 11,
Sóc Trăng: 76
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
249
15-10-19Bến Tre: 57,
Vũng Tàu: 35,
Bạc Liêu: 50
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
256
14-10-19TP HCM: 66,
Đồng Tháp: 93,
Cà Mau: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
267
13-10-19Đà Lạt: 97,
Tiền Giang: 94,
Kiên Giang: 59
Trúng Đà Lạt,
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
274
12-10-19TP HCM: 18,
Long An: 96,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 49
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
275
11-10-19Vĩnh Long: 99,
Bình Dương: 30,
Trà Vinh: 75
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
260
10-10-19Tây Ninh: 63,
An Giang: 00,
Bình Thuận: 28
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
236
09-10-19Đồng Nai: 15,
Cần Thơ: 04,
Sóc Trăng: 71
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
224
08-10-19Bến Tre: 70,
Vũng Tàu: 17,
Bạc Liêu: 47
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
234
07-10-19TP HCM: 54,
Đồng Tháp: 94,
Cà Mau: 56
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
243
06-10-19Đà Lạt: 30,
Tiền Giang: 44,
Kiên Giang: 07
Trúng Đà Lạt,
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
271
05-10-19TP HCM: 11,
Long An: 62,
Bình Phước: 80,
Hậu Giang: 44
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
275
04-10-19Vĩnh Long: 55,
Bình Dương: 95,
Trà Vinh: 07
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
241
03-10-19Tây Ninh: 18,
An Giang: 58,
Bình Thuận: 22
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
229
02-10-19Đồng Nai: 00,
Cần Thơ: 17,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
276
01-10-19Bến Tre: 64,
Vũng Tàu: 58,
Bạc Liêu: 87
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
240
30-09-19TP HCM: 25,
Đồng Tháp: 87,
Cà Mau: 25
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
214
29-09-19Tiền Giang: 05,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 36
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
251
28-09-19TP HCM: 49,
Long An: 24,
Bình Phước: 58,
Hậu Giang: 29
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
264
27-09-19Vĩnh Long: 32,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
255
26-09-19Tây Ninh: 18,
An Giang: 09,
Bình Thuận: 50
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
248
25-09-19Đồng Nai: 85,
Cần Thơ: 12,
Sóc Trăng: 37
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
245
24-09-19Bến Tre: 45,
Vũng Tàu: 50,
Bạc Liêu: 91
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
211
23-09-19TP HCM: 30,
Đồng Tháp: 49,
Cà Mau: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
246
22-09-19Tiền Giang: 70,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 46
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
262
21-09-19TP HCM: 03,
Long An: 48,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
222
20-09-19Vĩnh Long: 69,
Bình Dương: 85,
Trà Vinh: 43
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
267
19-09-19Tây Ninh: 80,
An Giang: 96,
Bình Thuận: 78
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
227
18-09-19Đồng Nai: 08,
Cần Thơ: 32,
Sóc Trăng: 83
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
258