Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :15-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
15-12-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
14-12-19TP HCM: 23,
Long An: 48,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
234
13-12-19Vĩnh Long: 23,
Bình Dương: 66,
Trà Vinh: 08
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
246
12-12-19Tây Ninh: 92,
An Giang: 11,
Bình Thuận: 26
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
247
11-12-19Đồng Nai: 40,
Cần Thơ: 93,
Sóc Trăng: 59
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
244
10-12-19Bến Tre: 79,
Vũng Tàu: 96,
Bạc Liêu: 65
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
255
09-12-19TP HCM: 18,
Đồng Tháp: 36,
Cà Mau: 86
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
251
08-12-19Tiền Giang: 83,
Kiên Giang: 41,
Đà Lạt: 70
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
240
07-12-19TP HCM: 41,
Long An: 01,
Bình Phước: 01,
Hậu Giang: 57
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
247
06-12-19Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 79,
Trà Vinh: 05
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
267
05-12-19Tây Ninh: 72,
An Giang: 62,
Bình Thuận: 91
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
236
04-12-19Đồng Nai: 84,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 02
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
259
03-12-19Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 44
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
225
02-12-19TP HCM: 19,
Đồng Tháp: 85,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
240
01-12-19Tiền Giang: 25,
Kiên Giang: 21,
Đà Lạt: 46
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
248
30-11-19TP HCM: 00,
Long An: 90,
Bình Phước: 94,
Hậu Giang: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
270
29-11-19Vĩnh Long: 50,
Bình Dương: 29,
Trà Vinh: 60
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
227
28-11-19Tây Ninh: 74,
An Giang: 30,
Bình Thuận: 48
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
259
27-11-19Đồng Nai: 02,
Cần Thơ: 03,
Sóc Trăng: 03
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
250
26-11-19Bến Tre: 06,
Vũng Tàu: 24,
Bạc Liêu: 66
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
238
25-11-19TP HCM: 08,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 29
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
253
24-11-19Tiền Giang: 37,
Kiên Giang: 59,
Đà Lạt: 66
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
264
23-11-19TP HCM: 02,
Long An: 81,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
243
22-11-19Vĩnh Long: 05,
Bình Dương: 93,
Trà Vinh: 17
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
239
21-11-19Tây Ninh: 64,
An Giang: 49,
Bình Thuận: 24
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
254
20-11-19Đồng Nai: 57,
Cần Thơ: 07,
Sóc Trăng: 99
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
274
19-11-19Bến Tre: 29,
Vũng Tàu: 83,
Bạc Liêu: 80
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
229
18-11-19TP HCM: 38,
Đồng Tháp: 22,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
245
17-11-19Tiền Giang: 58,
Kiên Giang: 49,
Đà Lạt: 99
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
240
16-11-19TP HCM: 92,
Long An: 38,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 03
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
262
15-11-19Vĩnh Long: 95,
Bình Dương: 00,
Trà Vinh: 72
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
220
14-11-19Tây Ninh: 41,
An Giang: 07,
Bình Thuận: 12
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
261