Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
19-10-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
18-10-19Vĩnh Long: 82,
Bình Dương: 95,
Trà Vinh: 06
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
228
17-10-19Tây Ninh: 89,
An Giang: 92,
Bình Thuận: 34
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
250
16-10-19Đồng Nai: 88,
Cần Thơ: 57,
Sóc Trăng: 78
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
254
15-10-19Bến Tre: 91,
Vũng Tàu: 58,
Bạc Liêu: 42
Trúng Bạc Liêu273
14-10-19TP HCM: 86,
Đồng Tháp: 67,
Cà Mau: 46
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
252
13-10-19Tiền Giang: 49,
Kiên Giang: 30,
Đà Lạt: 96
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
274
12-10-19TP HCM: 14,
Long An: 77,
Bình Phước: 13,
Hậu Giang: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
242
11-10-19Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 88,
Trà Vinh: 20
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
266
10-10-19Tây Ninh: 27,
An Giang: 35,
Bình Thuận: 13
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
242
09-10-19Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 14,
Sóc Trăng: 46
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
246
08-10-19Bến Tre: 09,
Vũng Tàu: 30,
Bạc Liêu: 58
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
282
07-10-19TP HCM: 09,
Đồng Tháp: 39,
Cà Mau: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
250
06-10-19Tiền Giang: 61,
Kiên Giang: 62,
Đà Lạt: 67
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
242
05-10-19TP HCM: 91,
Long An: 83,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 04
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
248
04-10-19Vĩnh Long: 43,
Bình Dương: 92,
Trà Vinh: 95
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
263
03-10-19Tây Ninh: 35,
An Giang: 30,
Bình Thuận: 85
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
255
02-10-19Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 03,
Sóc Trăng: 37
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
276
01-10-19Bến Tre: 82,
Vũng Tàu: 25,
Bạc Liêu: 82
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
210
30-09-19TP HCM: 11,
Đồng Tháp: 37,
Cà Mau: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
253
29-09-19Tiền Giang: 14,
Kiên Giang: 44,
Đà Lạt: 86
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
255
28-09-19TP HCM: 62,
Long An: 13,
Bình Phước: 29,
Hậu Giang: 44
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
243
27-09-19Vĩnh Long: 26,
Bình Dương: 96,
Trà Vinh: 78
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
235
26-09-19Tây Ninh: 28,
An Giang: 21,
Bình Thuận: 18
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
260
25-09-19Đồng Nai: 60,
Cần Thơ: 33,
Sóc Trăng: 28
Trúng Sóc Trăng246
24-09-19Bến Tre: 15,
Vũng Tàu: 85,
Bạc Liêu: 60
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
238
23-09-19TP HCM: 37,
Đồng Tháp: 85,
Cà Mau: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
244
22-09-19Tiền Giang: 55,
Kiên Giang: 33,
Đà Lạt: 50
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
223
21-09-19TP HCM: 41,
Long An: 50,
Bình Phước: 46,
Hậu Giang: 42
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
249
20-09-19Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 57,
Trà Vinh: 58
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
232
19-09-19Tây Ninh: 05,
An Giang: 64,
Bình Thuận: 64
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
234
18-09-19Đồng Nai: 59,
Cần Thơ: 13,
Sóc Trăng: 42
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
240