Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :15-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
15-12-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
14-12-19TP HCM: 23,
Long An: 48,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
262
13-12-19Vĩnh Long: 23,
Bình Dương: 66,
Trà Vinh: 01
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
250
12-12-19Tây Ninh: 92,
An Giang: 11,
Bình Thuận: 26
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
230
11-12-19Đồng Nai: 40,
Cần Thơ: 93,
Sóc Trăng: 59
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
256
10-12-19Bến Tre: 79,
Vũng Tàu: 96,
Bạc Liêu: 65
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
249
09-12-19TP HCM: 18,
Đồng Tháp: 36,
Cà Mau: 86
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
284
08-12-19Tiền Giang: 83,
Kiên Giang: 41,
Đà Lạt: 70
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
224
07-12-19TP HCM: 41,
Long An: 05,
Bình Phước: 01,
Hậu Giang: 57
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
243
06-12-19Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 79,
Trà Vinh: 05
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
227
05-12-19Tây Ninh: 72,
An Giang: 80,
Bình Thuận: 91
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
279
04-12-19Đồng Nai: 84,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 02
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
234
03-12-19Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 44
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
225
02-12-19TP HCM: 19,
Đồng Tháp: 85,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
256
01-12-19Tiền Giang: 25,
Kiên Giang: 54,
Đà Lạt: 45
Trúng Tiền Giang241
30-11-19TP HCM: 00,
Long An: 90,
Bình Phước: 94,
Hậu Giang: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
247
29-11-19Vĩnh Long: 50,
Bình Dương: 29,
Trà Vinh: 60
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
258
28-11-19Tây Ninh: 79,
An Giang: 30,
Bình Thuận: 48
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
257
27-11-19Đồng Nai: 38,
Cần Thơ: 03,
Sóc Trăng: 03
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
258
26-11-19Bến Tre: 15,
Vũng Tàu: 24,
Bạc Liêu: 66
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
252
25-11-19TP HCM: 08,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 29
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
260
24-11-19Tiền Giang: 37,
Kiên Giang: 59,
Đà Lạt: 66
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
288
23-11-19TP HCM: 02,
Long An: 81,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 47
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
245
22-11-19Vĩnh Long: 05,
Bình Dương: 93,
Trà Vinh: 17
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
249
21-11-19Tây Ninh: 64,
An Giang: 49,
Bình Thuận: 08
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
249
20-11-19Đồng Nai: 57,
Cần Thơ: 07,
Sóc Trăng: 99
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
236
19-11-19Bến Tre: 29,
Vũng Tàu: 83,
Bạc Liêu: 72
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
253
18-11-19TP HCM: 38,
Đồng Tháp: 22,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
262
17-11-19Tiền Giang: 58,
Kiên Giang: 49,
Đà Lạt: 99
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
282
16-11-19TP HCM: 92,
Long An: 38,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
251
15-11-19Vĩnh Long: 95,
Bình Dương: 00,
Trà Vinh: 72
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
249
14-11-19Tây Ninh: 41,
An Giang: 07,
Bình Thuận: 12
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
223