Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :14-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
14-12-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
13-12-19Vĩnh Long: 138,
Bình Dương: 982,
Trà Vinh: 041
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
367
12-12-19Tây Ninh: 885,
An Giang: 427,
Bình Thuận: 397
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
386
11-12-19Đồng Nai: 628,
Cần Thơ: 478,
Sóc Trăng: 841
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
330
10-12-19Bến Tre: 303,
Vũng Tàu: 623,
Bạc Liêu: 839
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
357
09-12-19TP HCM: 411,
Đồng Tháp: 624,
Cà Mau: 168
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
330
08-12-19Tiền Giang: 832,
Kiên Giang: 061,
Đà Lạt: 792
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
316
07-12-19TP HCM: 928,
Long An: 432,
Bình Phước: 948,
Hậu Giang: 575
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
329
06-12-19Vĩnh Long: 540,
Bình Dương: 487,
Trà Vinh: 689
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
345
05-12-19Tây Ninh: 187,
An Giang: 446,
Bình Thuận: 022
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
344
04-12-19Đồng Nai: 867,
Cần Thơ: 572,
Sóc Trăng: 004
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
356
03-12-19Bến Tre: 557,
Vũng Tàu: 988,
Bạc Liêu: 389
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
346
02-12-19TP HCM: 602,
Đồng Tháp: 798,
Cà Mau: 202
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
340
01-12-19Tiền Giang: 431,
Kiên Giang: 956,
Đà Lạt: 855
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
365
30-11-19TP HCM: 550,
Long An: 173,
Bình Phước: 551,
Hậu Giang: 527
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
359
29-11-19Vĩnh Long: 169,
Bình Dương: 477,
Trà Vinh: 448
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
346
28-11-19Tây Ninh: 146,
An Giang: 460,
Bình Thuận: 477
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
337
27-11-19Đồng Nai: 123,
Cần Thơ: 772,
Sóc Trăng: 973
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
313
26-11-19Bến Tre: 167,
Vũng Tàu: 240,
Bạc Liêu: 259
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
343
25-11-19TP HCM: 522,
Đồng Tháp: 850,
Cà Mau: 218
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
377
24-11-19Tiền Giang: 073,
Kiên Giang: 389,
Đà Lạt: 550
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
340
23-11-19TP HCM: 786,
Long An: 147,
Bình Phước: 245,
Hậu Giang: 819
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
353
22-11-19Vĩnh Long: 502,
Bình Dương: 280,
Trà Vinh: 179
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
330
21-11-19Tây Ninh: 135,
An Giang: 821,
Bình Thuận: 842
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
371
20-11-19Đồng Nai: 458,
Cần Thơ: 861,
Sóc Trăng: 000
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
313
19-11-19Bến Tre: 201,
Vũng Tàu: 735,
Bạc Liêu: 148
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
360
18-11-19TP HCM: 249,
Đồng Tháp: 288,
Cà Mau: 221
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
327
17-11-19Tiền Giang: 105,
Kiên Giang: 801,
Đà Lạt: 013
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
380
16-11-19TP HCM: 877,
Long An: 563,
Bình Phước: 954,
Hậu Giang: 142
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
333
15-11-19Vĩnh Long: 578,
Bình Dương: 625,
Trà Vinh: 664
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
327
14-11-19Tây Ninh: 919,
An Giang: 862,
Bình Thuận: 036
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
368
13-11-19Đồng Nai: 553,
Cần Thơ: 133,
Sóc Trăng: 885
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
358