Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
19-10-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
18-10-19Vĩnh Long: 687,
Bình Dương: 391,
Trà Vinh: 285
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
519
17-10-19Tây Ninh: 717,
An Giang: 563,
Bình Thuận: 812
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
471
16-10-19Đồng Nai: 902,
Cần Thơ: 911,
Sóc Trăng: 776
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
467
15-10-19Bến Tre: 957,
Vũng Tàu: 235,
Bạc Liêu: 250
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
604
14-10-19TP HCM: 366,
Đồng Tháp: 993,
Cà Mau: 397
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
608
13-10-19Tiền Giang: 894,
Kiên Giang: 859,
Đà Lạt: 597
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
325
12-10-19TP HCM: 318,
Long An: 596,
Bình Phước: 844,
Hậu Giang: 849
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
672
11-10-19Vĩnh Long: 299,
Bình Dương: 494,
Trà Vinh: 275
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
671
10-10-19Tây Ninh: 163,
An Giang: 588,
Bình Thuận: 628
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
671
09-10-19Đồng Nai: 690,
Cần Thơ: 855,
Sóc Trăng: 971
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
614
08-10-19Bến Tre: 305,
Vũng Tàu: 451,
Bạc Liêu: 647
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
613
07-10-19TP HCM: 654,
Đồng Tháp: 694,
Cà Mau: 116
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
663
06-10-19Tiền Giang: 850,
Kiên Giang: 407,
Đà Lạt: 530
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
340
05-10-19TP HCM: 834,
Long An: 262,
Bình Phước: 880,
Hậu Giang: 444
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
468
04-10-19Vĩnh Long: 755,
Bình Dương: 895,
Trà Vinh: 207
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
579
03-10-19Tây Ninh: 718,
An Giang: 587,
Bình Thuận: 222
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
557
02-10-19Đồng Nai: 800,
Cần Thơ: 017,
Sóc Trăng: 389
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
460
01-10-19Bến Tre: 764,
Vũng Tàu: 258,
Bạc Liêu: 887
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
662
30-09-19TP HCM: 525,
Đồng Tháp: 387,
Cà Mau: 325
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
510
29-09-19Tiền Giang: 005,
Kiên Giang: 867,
Đà Lạt: 236
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
460
28-09-19TP HCM: 549,
Long An: 524,
Bình Phước: 558,
Hậu Giang: 329
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
570
27-09-19Vĩnh Long: 332,
Bình Dương: 941,
Trà Vinh: 030
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
664
26-09-19Tây Ninh: 718,
An Giang: 509,
Bình Thuận: 450
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
300
25-09-19Đồng Nai: 785,
Cần Thơ: 912,
Sóc Trăng: 737
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
648
24-09-19Bến Tre: 945,
Vũng Tàu: 550,
Bạc Liêu: 291
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
382
23-09-19TP HCM: 930,
Đồng Tháp: 649,
Cà Mau: 536
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
496
22-09-19Tiền Giang: 307,
Kiên Giang: 726,
Đà Lạt: 346
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
865
21-09-19TP HCM: 303,
Long An: 248,
Bình Phước: 044,
Hậu Giang: 433
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
763
20-09-19Vĩnh Long: 269,
Bình Dương: 320,
Trà Vinh: 443
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
334
19-09-19Tây Ninh: 580,
An Giang: 296,
Bình Thuận: 578
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
666
18-09-19Đồng Nai: 408,
Cần Thơ: 332,
Sóc Trăng: 905
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
592