Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :28-01-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
28-01-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
27-01-20TP HCM: 309,
Đồng Tháp: 779,
Cà Mau: 087
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
616
26-01-20Tiền Giang: 590,
Kiên Giang: 774,
Đà Lạt: 567
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
575
25-01-20TP HCM: 989,
Long An: 847,
Bình Phước: 128,
Hậu Giang: 861
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
660
24-01-20Vĩnh Long: 258,
Bình Dương: 430,
Trà Vinh: 971
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
527
23-01-20Tây Ninh: 377,
An Giang: 801,
Bình Thuận: 492
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
744
22-01-20Đồng Nai: 775,
Cần Thơ: 991,
Sóc Trăng: 669
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
538
21-01-20Bến Tre: 500,
Vũng Tàu: 170,
Bạc Liêu: 747
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
437
20-01-20Cà Mau: 783,
TP HCM: 333,
Đồng Tháp: 183
Trúng Cà Mau,
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
722
19-01-20Tiền Giang: 779,
Kiên Giang: 662,
Đà Lạt: 165
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
519
18-01-20TP HCM: 653,
Long An: 496,
Bình Phước: 804,
Hậu Giang: 762
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
662
17-01-20Vĩnh Long: 564,
Bình Dương: 661,
Trà Vinh: 065
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
649
16-01-20Tây Ninh: 481,
An Giang: 487,
Bình Thuận: 398
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
365
15-01-20Đồng Nai: 704,
Cần Thơ: 419,
Sóc Trăng: 712
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
368
14-01-20Bến Tre: 148,
Vũng Tàu: 086,
Bạc Liêu: 511
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
589
13-01-20TP HCM: 662,
Đồng Tháp: 684,
Cà Mau: 633
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
585
12-01-20Tiền Giang: 328,
Kiên Giang: 952,
Đà Lạt: 598
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
473
11-01-20TP HCM: 705,
Long An: 629,
Bình Phước: 635,
Hậu Giang: 322
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
771
10-01-20Vĩnh Long: 356,
Bình Dương: 970,
Trà Vinh: 730
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
623
09-01-20Tây Ninh: 379,
An Giang: 091,
Bình Thuận: 922
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
635
08-01-20Đồng Nai: 025,
Cần Thơ: 670,
Sóc Trăng: 092
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
579
07-01-20Bến Tre: 886,
Vũng Tàu: 455,
Bạc Liêu: 701
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
417
06-01-20TP HCM: 470,
Đồng Tháp: 676,
Cà Mau: 611
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
511
05-01-20Tiền Giang: 554,
Kiên Giang: 177,
Đà Lạt: 736
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
517
04-01-20TP HCM: 748,
Long An: 563,
Bình Phước: 775,
Hậu Giang: 472
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
337
03-01-20Vĩnh Long: 972,
Bình Dương: 075,
Trà Vinh: 167
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
698
02-01-20Tây Ninh: 758,
An Giang: 009,
Bình Thuận: 800
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
309
01-01-20Đồng Nai: 749,
Cần Thơ: 446,
Sóc Trăng: 758
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
496
31-12-19Bến Tre: 192,
Vũng Tàu: 846,
Bạc Liêu: 081
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
688
30-12-19TP HCM: 092,
Đồng Tháp: 299,
Cà Mau: 408
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
413
29-12-19Tiền Giang: 701,
Kiên Giang: 208,
Đà Lạt: 034
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
488
28-12-19TP HCM: 969,
Long An: 494,
Bình Phước: 096,
Hậu Giang: 612
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
446