Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :15-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
15-12-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
14-12-19TP HCM: 849,
Long An: 538,
Bình Phước: 264,
Hậu Giang: 825
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
510
13-12-19Vĩnh Long: 138,
Bình Dương: 199,
Trà Vinh: 539
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
535
12-12-19Tây Ninh: 591,
An Giang: 173,
Bình Thuận: 753
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
582
11-12-19Đồng Nai: 519,
Cần Thơ: 146,
Sóc Trăng: 712
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
441
10-12-19Bến Tre: 245,
Vũng Tàu: 563,
Bạc Liêu: 037
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
446
09-12-19TP HCM: 474,
Đồng Tháp: 600,
Cà Mau: 599
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
726
08-12-19Tiền Giang: 476,
Kiên Giang: 830,
Đà Lạt: 713
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
211
07-12-19TP HCM: 918,
Long An: 345,
Bình Phước: 295,
Hậu Giang: 908
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
784
06-12-19Vĩnh Long: 142,
Bình Dương: 348,
Trà Vinh: 516
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
691
05-12-19Tây Ninh: 099,
An Giang: 201,
Bình Thuận: 387
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
741
04-12-19Đồng Nai: 395,
Cần Thơ: 572,
Sóc Trăng: 020
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
653
03-12-19Bến Tre: 963,
Vũng Tàu: 933,
Bạc Liêu: 419
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
581
02-12-19TP HCM: 784,
Đồng Tháp: 611,
Cà Mau: 089
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
661
01-12-19Tiền Giang: 104,
Kiên Giang: 638,
Đà Lạt: 924
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
536
30-11-19TP HCM: 598,
Long An: 360,
Bình Phước: 937,
Hậu Giang: 771
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
778
29-11-19Vĩnh Long: 386,
Bình Dương: 158,
Trà Vinh: 704
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
348
28-11-19Tây Ninh: 825,
An Giang: 460,
Bình Thuận: 880
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
735
27-11-19Đồng Nai: 864,
Cần Thơ: 696,
Sóc Trăng: 215
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
423
26-11-19Bến Tre: 800,
Vũng Tàu: 002,
Bạc Liêu: 307
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
656
25-11-19TP HCM: 177,
Đồng Tháp: 505,
Cà Mau: 006
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
464
24-11-19Tiền Giang: 242,
Kiên Giang: 022,
Đà Lạt: 783
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
543
23-11-19TP HCM: 423,
Long An: 147,
Bình Phước: 456,
Hậu Giang: 240
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
674
22-11-19Vĩnh Long: 300,
Bình Dương: 651,
Trà Vinh: 706
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
607
21-11-19Tây Ninh: 923,
An Giang: 541,
Bình Thuận: 384
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
411
20-11-19Đồng Nai: 374,
Cần Thơ: 112,
Sóc Trăng: 499
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
448
19-11-19Bến Tre: 526,
Vũng Tàu: 108,
Bạc Liêu: 224
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
276
18-11-19TP HCM: 285,
Đồng Tháp: 793,
Cà Mau: 221
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
582
17-11-19Tiền Giang: 701,
Kiên Giang: 888,
Đà Lạt: 540
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
595
16-11-19TP HCM: 043,
Long An: 626,
Bình Phước: 663,
Hậu Giang: 287
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
725
15-11-19Vĩnh Long: 438,
Bình Dương: 378,
Trà Vinh: 180
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
612
14-11-19Tây Ninh: 319,
An Giang: 771,
Bình Thuận: 756
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
425