Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :20-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-11-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
19-11-19Bến Tre: 526,
Vũng Tàu: 382,
Bạc Liêu: 224
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
726
18-11-19TP HCM: 285,
Đồng Tháp: 793,
Cà Mau: 221
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
480
17-11-19Tiền Giang: 969,
Kiên Giang: 888,
Đà Lạt: 540
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
611
16-11-19TP HCM: 043,
Long An: 626,
Bình Phước: 972,
Hậu Giang: 287
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
453
15-11-19Vĩnh Long: 438,
Bình Dương: 378,
Trà Vinh: 180
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
399
14-11-19Tây Ninh: 319,
An Giang: 771,
Bình Thuận: 756
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
553
13-11-19Đồng Nai: 001,
Cần Thơ: 367,
Sóc Trăng: 894
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
528
12-11-19Bến Tre: 856,
Vũng Tàu: 625,
Bạc Liêu: 888
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
516
11-11-19TP HCM: 200,
Đồng Tháp: 301,
Cà Mau: 278
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
851
10-11-19Tiền Giang: 914,
Kiên Giang: 416,
Đà Lạt: 368
Trúng Kiên Giang755
09-11-19TP HCM: 860,
Long An: 708,
Bình Phước: 244,
Hậu Giang: 603
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
789
08-11-19Vĩnh Long: 202,
Bình Dương: 160,
Trà Vinh: 230
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
484
07-11-19Tây Ninh: 018,
An Giang: 018,
Bình Thuận: 333
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
665
06-11-19Đồng Nai: 129,
Cần Thơ: 399,
Sóc Trăng: 888
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
403
05-11-19Bến Tre: 111,
Vũng Tàu: 224,
Bạc Liêu: 449
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
534
04-11-19TP HCM: 389,
Đồng Tháp: 671,
Cà Mau: 826
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
410
03-11-19Tiền Giang: 988,
Kiên Giang: 636,
Đà Lạt: 714
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
592
02-11-19TP HCM: 036,
Long An: 942,
Bình Phước: 398,
Hậu Giang: 208
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
366
01-11-19Vĩnh Long: 780,
Bình Dương: 932,
Trà Vinh: 201
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
394
31-10-19Tây Ninh: 274,
An Giang: 644,
Bình Thuận: 991
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
447
30-10-19Đồng Nai: 925,
Cần Thơ: 173,
Sóc Trăng: 354
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
523
29-10-19Bến Tre: 744,
Vũng Tàu: 498,
Bạc Liêu: 453
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
593
28-10-19TP HCM: 483,
Đồng Tháp: 045,
Cà Mau: 466
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
360
27-10-19Tiền Giang: 839,
Kiên Giang: 548,
Đà Lạt: 880
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
681
26-10-19Hậu Giang: 098,
TP HCM: 429,
Long An: 624,
Bình Phước: 181
Trúng Hậu Giang,
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
483
25-10-19Vĩnh Long: 798,
Bình Dương: 458,
Trà Vinh: 274
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
568
24-10-19Tây Ninh: 082,
An Giang: 099,
Bình Thuận: 259
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
617
23-10-19Đồng Nai: 742,
Cần Thơ: 610,
Sóc Trăng: 596
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
442
22-10-19Bến Tre: 095,
Vũng Tàu: 803,
Bạc Liêu: 705
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
600
21-10-19TP HCM: 574,
Đồng Tháp: 796,
Cà Mau: 610
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
568
20-10-19Tiền Giang: 879,
Kiên Giang: 607,
Đà Lạt: 244
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
384