Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
19-10-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
18-10-19Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 51
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
350
17-10-19Bình Định: 68,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 81
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
380
16-10-19Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
364
15-10-19Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 67
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
332
14-10-19TT Huế: 98,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
314
13-10-19Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
340
12-10-19Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
359
11-10-19Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 43
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
325
10-10-19Bình Định: 68,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 96
Trúng Quảng Trị346
09-10-19Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
350
08-10-19Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
365
07-10-19TT Huế: 97,
Phú Yên: 44
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
350
06-10-19Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 08
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
05-10-19Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
309
04-10-19Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 51
Trúng Gia Lai313
03-10-19Bình Định: 15,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
369
02-10-19Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
329
01-10-19Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
343
30-09-19TT Huế: 02,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
322
29-09-19Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 45
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
333
28-09-19Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
339
27-09-19Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 73
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
310
26-09-19Bình Định: 78,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
365
25-09-19Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 12
Trúng Khánh Hòa351
24-09-19Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 27
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
364
23-09-19TT Huế: 71,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
349
22-09-19Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 58
Trúng Kon Tum330
21-09-19Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 99
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
330
20-09-19Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 02
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
384
19-09-19Bình Định: 00,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
334
18-09-19Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 07
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
343