Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :15-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
15-12-19 Kon Tum
Khánh Hòa
14-12-19Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 08
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
378
13-12-19Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 86
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
351
12-12-19Bình Định: 27,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
342
11-12-19Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
350
10-12-19Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 27
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
367
09-12-19TT Huế: 28,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế355
08-12-19Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
07-12-19Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
354
06-12-19Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355
05-12-19Bình Định: 08,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
04-12-19Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
318
03-12-19Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
337
02-12-19TT Huế: 78,
Phú Yên: 39
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
398
01-12-19Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 80
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
351
30-11-19Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
324
29-11-19Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 97
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
331
28-11-19Bình Định: 89,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
365
27-11-19Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
367
26-11-19Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
333
25-11-19TT Huế: 42,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
24-11-19Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
328
23-11-19Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
339
22-11-19Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
343
21-11-19Bình Định: 44,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 00
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
385
20-11-19Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
344
19-11-19Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
364
18-11-19TT Huế: 73,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
373
17-11-19Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 01
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
350
16-11-19Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 58
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
327
15-11-19Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 83
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
338
14-11-19Bình Định: 80,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
335