Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Mua Ngay Số đẹp ngày :15-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
15-12-19 Kon Tum
Khánh Hòa
14-12-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi
222
13-12-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
258
12-12-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
232
11-12-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng244
10-12-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
265
09-12-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
255
08-12-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa223
07-12-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
266
06-12-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
249
05-12-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
260
04-12-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
242
03-12-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
274
02-12-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
236
01-12-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
247
30-11-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
261
29-11-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
272
28-11-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
226
27-11-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
247
26-11-19Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
245
25-11-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đầu 7 Phú Yên
287
24-11-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
247
23-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
251
22-11-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai233
21-11-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
256
20-11-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
240
19-11-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
272
18-11-19TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
230
17-11-19Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
244
16-11-19Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông,
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi
273
15-11-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
255
14-11-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
234