Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :14-12-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
14-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
13-12-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
244
12-12-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
247
11-12-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
279
10-12-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
233
09-12-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
270
08-12-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
257
07-12-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
247
06-12-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
263
05-12-19Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
248
04-12-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
245
03-12-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
223
02-12-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
267
01-12-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
254
30-11-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
263
29-11-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
210
28-11-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
266
27-11-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
237
26-11-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
297
25-11-19TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
206
24-11-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
242
23-11-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
272
22-11-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
241
21-11-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
244
20-11-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
250
19-11-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
277
18-11-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
237
17-11-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
279
16-11-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
270
15-11-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
268
14-11-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
219
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
255