Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
19-10-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
18-10-19Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 65
Trúng Gia Lai250
17-10-19Bình Định: 05,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 78
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
16-10-19Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
295
15-10-19Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
213
14-10-19TT Huế: 10,
Phú Yên: 75
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
244
13-10-19Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
251
12-10-19Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 90
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
225
11-10-19Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 64
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
10-10-19Bình Định: 91,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 79
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
09-10-19Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
08-10-19Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 98
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
07-10-19TT Huế: 53,
Phú Yên: 04
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
225
06-10-19Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
247
05-10-19Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
04-10-19Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
248
03-10-19Bình Định: 44,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
267
02-10-19Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
281
01-10-19Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 27
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
30-09-19TT Huế: 80,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
220
29-09-19Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 35
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
232
28-09-19Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
255
27-09-19Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
236
26-09-19Bình Định: 29,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
223
25-09-19Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
272
24-09-19Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 76
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
206
23-09-19TT Huế: 50,
Phú Yên: 09
Trúng TT Huế229
22-09-19Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 12
Trúng Khánh Hòa248
21-09-19Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
222
20-09-19Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
269
19-09-19Bình Định: 82,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
224
18-09-19Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
269