Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :14-12-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
14-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
13-12-19Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 16
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
264
12-12-19Bình Định: 89,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 27
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
256
11-12-19Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
262
10-12-19Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 53
Trúng Quảng Nam233
09-12-19TT Huế: 70,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
233
08-12-19Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
285
07-12-19Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266
06-12-19Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
256
05-12-19Bình Định: 54,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 17
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
264
04-12-19Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
285
03-12-19Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
02-12-19TT Huế: 56,
Phú Yên: 10
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
245
01-12-19Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 61
Trúng Khánh Hòa289
30-11-19Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
273
29-11-19Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 52
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
259
28-11-19Bình Định: 25,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
238
27-11-19Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
242
26-11-19Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 47
Trúng Quảng Nam286
25-11-19TT Huế: 49,
Phú Yên: 74
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
24-11-19Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 12
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
23-11-19Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
22-11-19Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
21-11-19Bình Định: 80,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
253
20-11-19Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
19-11-19Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
230
18-11-19TT Huế: 33,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
272
17-11-19Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 87
Trúng Khánh Hòa262
16-11-19Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 58,
Đà Nẵng: 13
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
283
15-11-19Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 68
Trúng Ninh Thuận282
14-11-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
13-11-19Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227