Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :14-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
14-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
13-12-19Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
258
12-12-19Bình Định: 05,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 98
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
210
11-12-19Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
229
10-12-19Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc261
09-12-19TT Huế: 87,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
08-12-19Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 53
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
291
07-12-19Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 66,
Đắc Nông: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
253
06-12-19Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
05-12-19Bình Định: 17,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 80
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
04-12-19Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
264
03-12-19Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
275
02-12-19TT Huế: 64,
Phú Yên: 79
Trúng Phú Yên202
01-12-19Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 04
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
256
30-11-19Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 19
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
29-11-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
283
28-11-19Bình Định: 25,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
225
27-11-19Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 23
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
243
26-11-19Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
240
25-11-19TT Huế: 93,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
24-11-19Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 20
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
23-11-19Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
261
22-11-19Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 16
Trúng Gia Lai246
21-11-19Bình Định: 11,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
20-11-19Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
273
19-11-19Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
205
18-11-19TT Huế: 27,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
234
17-11-19Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 52
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
229
16-11-19Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
15-11-19Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
288
14-11-19Bình Định: 69,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
253
13-11-19Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 84
Trúng Khánh Hòa240