Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :19-10-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
19-10-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
18-10-19Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
17-10-19Bình Định: 36,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
246
16-10-19Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
247
15-10-19Quảng Nam: 89,
Đắc Lắc: 28
Trúng Quảng Nam,
Trúng Đắc Lắc
223
14-10-19TT Huế: 33,
Phú Yên: 02
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
267
13-10-19Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
269
12-10-19Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
228
11-10-19Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 33
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
253
10-10-19Bình Định: 60,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
259
09-10-19Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng249
08-10-19Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 21
Trúng Quảng Nam273
07-10-19TT Huế: 72,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
230
06-10-19Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 36
Trúng Kon Tum260
05-10-19Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
225
04-10-19Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 29
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
250
03-10-19Bình Định: 57,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 60
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
02-10-19Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 65
Trượt245
01-10-19Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
30-09-19TT Huế: 56,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
234
29-09-19Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
28-09-19Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
238
27-09-19Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
26-09-19Bình Định: 09,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 97
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
259
25-09-19Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
233
24-09-19Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
227
23-09-19TT Huế: 57,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
229
22-09-19Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 45
Trúng Kon Tum213
21-09-19Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
238
20-09-19Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 10
Trúng Ninh Thuận280
19-09-19Bình Định: 23,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 59
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
18-09-19Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
241