Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :20-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
20-11-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
19-11-19Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 54
Trúng Quảng Nam256
18-11-19TT Huế: 28,
Phú Yên: 53
Trúng Phú Yên232
17-11-19Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 52
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
16-11-19Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254
15-11-19Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai258
14-11-19Bình Định: 69,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
269
13-11-19Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 70
Trúng Đà Nẵng250
12-11-19Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
246
11-11-19TT Huế: 75,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
10-11-19Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 04
Trúng Kon Tum288
09-11-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
08-11-19Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
222
07-11-19Bình Định: 07,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
253
06-11-19Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
289
05-11-19Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 14
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
282
04-11-19TT Huế: 09,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế227
03-11-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
02-11-19Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
235
01-11-19Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
257
31-10-19Bình Định: 37,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 18
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
245
30-10-19Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
254
29-10-19Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
219
28-10-19TT Huế: 23,
Phú Yên: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
223
27-10-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
223
26-10-19Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 13
Trúng Đắc Nông264
25-10-19Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
24-10-19Bình Định: 61,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
23-10-19Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng246
22-10-19Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
230
21-10-19TT Huế: 65,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
20-10-19Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
269