Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :07-06-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
07-06-20
06-06-2077,03,13,95Trúng169
05-06-2047,23,38,13Trúng148
04-06-2059,39,37,06Trúng163
03-06-2062,93,77,09Trúng124
02-06-2029,39,87,10Trúng151
01-06-2029,59,88,03Trúng142
31-05-2008,74,19,51Trượt129
30-05-2042,96,29,38Trượt127
29-05-2014,18,12,84Trượt154
28-05-2000,15,72,99Trượt156
27-05-2055,87,14,51Trúng165
26-05-2061,71,55,51Trúng130
25-05-2014,11,47,12Trúng133
24-05-2032,22,82,95Trúng126
23-05-2058,76,39,77Trúng141
22-05-2050,98,78,66Trúng140
21-05-2068,14,24,71Trúng131
20-05-2010,85,05,07Trúng169
19-05-2055,79,57,75Trúng133
18-05-2049,42,68,15Trúng141
17-05-2096,30,38,23Trúng139
16-05-2013,52,24,30Trúng157
15-05-2038,83,11,09Trượt146
14-05-2067,63,90,43Trúng141
13-05-2020,50,48,81Trúng137
12-05-2079,17,69,28Trượt122
11-05-2096,49,75,18Trượt147
10-05-2038,37,47,53Trượt121
09-05-2098,19,44,95Trúng161
08-05-2028,10,55,79Trúng160
07-05-2024,13,36,78Trúng125
06-05-2013,29,84,73Trúng169
05-05-2037,71,65,20Trúng164