Lô Xiên 4 Víp MB: 700.000 VNĐ

Lấy số siêu chuẩn ngày :08-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
08-07-20
07-07-2009,34,74,44Trượt123
06-07-2088,17,22,72Trúng142
05-07-2018,09,69,54Trượt121
04-07-2008,99,19,70Trúng122
03-07-2027,70,28,47Trúng167
02-07-2090,12,51,53Trúng146
01-07-2037,97,86,02Trúng129
30-06-2019,37,30,75Trúng157
29-06-2090,57,08,66Trúng149
28-06-2053,90,41,92Trúng162
27-06-2083,05,12,94Trượt161
26-06-2055,67,22,62Trúng158
25-06-2022,72,04,09Trúng165
24-06-2099,20,30,78Trúng163
23-06-2060,41,29,06Trượt150
22-06-2098,63,77,78Trượt168
21-06-2002,27,70,61Trúng165
20-06-2031,13,72,89Trúng157
19-06-2088,38,20,46Trúng137
18-06-2021,99,89,23Trúng160
17-06-2002,17,21,77Trúng121
16-06-2034,57,31,92Trúng165
15-06-2012,01,09,72Trượt156
14-06-2028,53,13,93Trúng168
13-06-2010,75,95,62Trượt141
12-06-2060,86,40,33Trượt142
11-06-2067,97,11,54Trượt166
10-06-2087,31,14,66Trúng141
09-06-2009,80,98,97Trúng155
08-06-2034,71,13,19Trượt128
07-06-2050,66,45,21Trúng165
06-06-2036,33,63,03Trúng136
05-06-2099,20,31,23Trúng151