Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :08-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
08-07-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
07-07-20Bến Tre: 782,145,
Vũng Tàu: 636,591,
Bạc Liêu: 160,084
Trúng 782 Bến Tre,
Trúng 636 Vũng Tàu,
Trúng 160 Bạc Liêu
583
06-07-20TP HCM: 311,913,
Đồng Tháp: 739,328,
Cà Mau: 388,044
Trúng 311 TP HCM,
Trúng 739 Đồng Tháp,
Trúng 388 Cà Mau
632
05-07-20Tiền Giang: 209,112,
Kiên Giang: 196,008,
Đà Lạt: 379,608
Trúng 209 Tiền Giang413
04-07-20TP HCM: 802,543,
Long An: 736,014,
Bình Phước: 847,905,
Hậu Giang: 602,186
Trúng 802 TP HCM,
Trúng 736 Long An,
Trúng 847 Bình Phước,
Trúng 602 Hậu Giang
670
03-07-20Vĩnh Long: 742,682,
Bình Dương: 119,045,
Trà Vinh: 757,624
Trúng 742 Vĩnh Long,
Trúng 119 Bình Dương,
Trúng 757 Trà Vinh
855
02-07-20Tây Ninh: 914,709,
An Giang: 011,129,
Bình Thuận: 838,144
Trúng 914 Tây Ninh,
Trúng 011 An Giang,
Trúng 838 Bình Thuận
544
01-07-20Đồng Nai: 453,922,
Cần Thơ: 074,348,
Sóc Trăng: 233,456
Trúng 233 Sóc Trăng662
30-06-20Bến Tre: 304,055,
Vũng Tàu: 253,161,
Bạc Liêu: 483,871
Trúng 304 Bến Tre,
Trúng 253 Vũng Tàu,
Trúng 483 Bạc Liêu
798
29-06-20TP HCM: 635,696,
Đồng Tháp: 590,823,
Cà Mau: 388,956
Trúng 635 TP HCM,
Trúng 590 Đồng Tháp,
Trúng 388 Cà Mau
722
28-06-20Tiền Giang: 226,892,
Kiên Giang: 007,932,
Đà Lạt: 285,726
Trúng 226 Tiền Giang,
Trúng 007 Kiên Giang,
Trúng 285 Đà Lạt
345
27-06-20TP HCM: 065,531,
Long An: 528,045,
Bình Phước: 226,134,
Hậu Giang: 365,422
Trúng 065 TP HCM,
Trúng 528 Long An,
Trúng 226 Bình Phước
711
26-06-20Vĩnh Long: 827,988,
Bình Dương: 441,091,
Trà Vinh: 723,828
Trúng 441 Bình Dương,
Trúng 723 Trà Vinh
608
25-06-20Tây Ninh: 679,128,
An Giang: 277,894,
Bình Thuận: 594,190
Trúng 679 Tây Ninh,
Trúng 277 An Giang,
Trúng 594 Bình Thuận
299
24-06-20Đồng Nai: 491,693,
Cần Thơ: 535,519,
Sóc Trăng: 300,780
Trúng 491 Đồng Nai,
Trúng 535 Cần Thơ,
Trúng 300 Sóc Trăng
737
23-06-20Bến Tre: 888,765,
Vũng Tàu: 603,750,
Bạc Liêu: 891,683
Trúng 888 Bến Tre587
22-06-20TP HCM: 625,578,
Đồng Tháp: 167,801,
Cà Mau: 598,651
Trúng 625 TP HCM,
Trúng 167 Đồng Tháp,
Trúng 598 Cà Mau
525
21-06-20Tiền Giang: 212,617,
Kiên Giang: 787,278,
Đà Lạt: 663,389
Trúng 212 Tiền Giang,
Trúng 787 Kiên Giang,
Trúng 663 Đà Lạt
187
20-06-20TP HCM: 167,265,
Long An: 848,999,
Bình Phước: 594,438,
Hậu Giang: 304,152
Trúng 167 TP HCM,
Trúng 848 Long An,
Trúng 594 Bình Phước,
Trúng 304 Hậu Giang
713
19-06-20Vĩnh Long: 225,892,
Bình Dương: 725,762,
Trà Vinh: 179,422
Trúng 225 Vĩnh Long,
Trúng 725 Bình Dương,
Trúng 179 Trà Vinh
498
18-06-20Tây Ninh: 440,974,
An Giang: 260,774,
Bình Thuận: 465,259
Trúng 440 Tây Ninh,
Trúng 260 An Giang,
Trúng 465 Bình Thuận
660
17-06-20Đồng Nai: 004,473,
Cần Thơ: 397,656,
Sóc Trăng: 294,610
Trúng 004 Đồng Nai,
Trúng 397 Cần Thơ,
Trúng 294 Sóc Trăng
428
16-06-20Bến Tre: 752,873,
Vũng Tàu: 963,275,
Bạc Liêu: 991,352
Trúng 752 Bến Tre,
Trúng 991 Bạc Liêu
442
15-06-20TP HCM: 826,519,
Đồng Tháp: 384,029,
Cà Mau: 634,106
Trúng 826 TP HCM,
Trúng 384 Đồng Tháp,
Trúng 634 Cà Mau
507
14-06-20Tiền Giang: 277,078,
Kiên Giang: 026,561,
Đà Lạt: 954,578
Trúng 277 Tiền Giang,
Trúng 026 Kiên Giang,
Trúng 954 Đà Lạt
362
13-06-20TP HCM: 707,738,
Long An: 909,869,
Bình Phước: 637,805,
Hậu Giang: 047,954
Trúng 707 TP HCM,
Trúng 909 Long An,
Trúng 637 Bình Phước,
Trúng 047 Hậu Giang
792
12-06-20Vĩnh Long: 260,354,
Bình Dương: 236,266,
Trà Vinh: 517,224
Trúng 236 Bình Dương,
Trúng 517 Trà Vinh
794
11-06-20Bình Thuận: 905,504,
Tây Ninh: 129,443,
An Giang: 488,600
Trúng 905 Bình Thuận,
Trúng 488 An Giang
561
10-06-20Đồng Nai: 028,174,
Cần Thơ: 879,306,
Sóc Trăng: 237,787
Trúng 028 Đồng Nai,
Trúng 879 Cần Thơ
592
09-06-20Bến Tre: 200,046,
Vũng Tàu: 610,553,
Bạc Liêu: 409,034
Trúng 200 Bến Tre,
Trúng 610 Vũng Tàu,
Trúng 409 Bạc Liêu
630
08-06-20TP HCM: 109,351,
Đồng Tháp: 171,609,
Cà Mau: 595,971
Trượt567
07-06-20Tiền Giang: 471,761,
Kiên Giang: 816,190,
Đà Lạt: 194,928
Trúng 471 Tiền Giang,
Trúng 816 Kiên Giang,
Trúng 194 Đà Lạt
844