Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Bạn muốn nhận số ngày :08-07-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
08-07-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
07-07-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
238
06-07-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng đầu 8 Cà Mau
260
05-07-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 0 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
266
04-07-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
258
03-07-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
247
02-07-20Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
290
01-07-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 1 Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
236
30-06-20Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
252
29-06-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đuôi 0 Đồng Tháp,
Trúng đầu 8 Cà Mau
269
28-06-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng đầu 0 Kiên Giang,
Trúng đuôi 5 Đà Lạt
272
27-06-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đầu 2 Long An,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
268
26-06-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng đầu 4 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
247
25-06-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
237
24-06-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng đuôi 0 Sóc Trăng
251
23-06-20Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Vũng Tàu277
22-06-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
278
21-06-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 3 Đà Lạt
278
20-06-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
245
19-06-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
248
18-06-20Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
220
17-06-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
225
16-06-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
268
15-06-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
250
14-06-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đầu 5 Đà Lạt
261
13-06-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đuôi 7 Hậu Giang
261
12-06-20Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 6 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
222
11-06-20Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Tây Ninh,
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
259
10-06-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
292
09-06-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
267
08-06-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 9 Cà Mau
243
07-06-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 1 Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
255