Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :07-06-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
07-06-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
06-06-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 4 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
246
05-06-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 3 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
240
04-06-20Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
265
03-06-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trượt263
02-06-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
236
01-06-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
234
31-05-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
228
30-05-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
236
29-05-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
243
28-05-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đầu 8 Bình Thuận
257
27-05-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ
246
26-05-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng đầu 4 Bạc Liêu
256
25-05-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
261
24-05-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
251
23-05-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
265
22-05-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
262
21-05-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
227
20-05-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
271
19-05-20Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
229
18-05-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
227
17-05-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
265
16-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 6 Hậu Giang
246
15-05-20Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
233
14-05-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang
243
13-05-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
236
12-05-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
257
11-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đầu 1 Cà Mau
277
10-05-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
243
09-05-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
261
08-05-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
260
07-05-20Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 8 Bình Thuận
214