Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :07-06-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
07-06-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
06-06-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
245
05-06-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 4 Bình Dương,
Trúng đầu 3 Trà Vinh
242
04-06-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng đầu 7 Bình Thuận
233
03-06-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
259
02-06-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
254
01-06-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
244
31-05-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
241
30-05-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
244
29-05-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 5 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
232
28-05-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng đuôi 0 Bình Thuận
256
27-05-20Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 2 Cần Thơ,
Trúng đuôi 1 Sóc Trăng
245
26-05-20Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đầu 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
262
25-05-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Cà Mau
258
24-05-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đầu 9 Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
273
23-05-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước
268
22-05-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 3 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
261
21-05-20Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đầu 6 Bình Thuận
265
20-05-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
251
19-05-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
229
18-05-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đuôi 2 Cà Mau
264
17-05-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
281
16-05-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đầu 2 Long An,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
244
15-05-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
262
14-05-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
214
13-05-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
251
12-05-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
226
11-05-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
292
10-05-20Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng đầu 0 Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
227
09-05-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
274
08-05-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
249
07-05-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
237