Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :08-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
08-07-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
07-07-20Bến Tre: 80,
Vũng Tàu: 61,
Bạc Liêu: 13
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
249
06-07-20TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 00,
Cà Mau: 86
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
244
05-07-20Tiền Giang: 10,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 12
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
247
04-07-20TP HCM: 01,
Long An: 76,
Bình Phước: 92,
Hậu Giang: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
257
03-07-20Vĩnh Long: 89,
Bình Dương: 89,
Trà Vinh: 88
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
255
02-07-20Tây Ninh: 72,
An Giang: 06,
Bình Thuận: 51
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
236
01-07-20Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 17,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
226
30-06-20Bến Tre: 41,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 95
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
220
29-06-20TP HCM: 79,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
227
28-06-20Tiền Giang: 89,
Kiên Giang: 97,
Đà Lạt: 30
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
263
27-06-20TP HCM: 36,
Long An: 54,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
251
26-06-20Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 88,
Trà Vinh: 76
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
244
25-06-20Tây Ninh: 42,
An Giang: 25,
Bình Thuận: 50
Trúng An Giang233
24-06-20Đồng Nai: 41,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 02
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
222
23-06-20Bến Tre: 42,
Vũng Tàu: 00,
Bạc Liêu: 07
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
235
22-06-20TP HCM: 73,
Đồng Tháp: 63,
Cà Mau: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
275
21-06-20Tiền Giang: 85,
Kiên Giang: 44,
Đà Lạt: 85
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
239
20-06-20TP HCM: 11,
Long An: 07,
Bình Phước: 28,
Hậu Giang: 14
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
262
19-06-20Vĩnh Long: 94,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 94
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
224
18-06-20Tây Ninh: 26,
An Giang: 70,
Bình Thuận: 23
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
271
17-06-20Đồng Nai: 58,
Cần Thơ: 21,
Sóc Trăng: 91
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
263
16-06-20Bến Tre: 40,
Vũng Tàu: 15,
Bạc Liêu: 75
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
250
15-06-20TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 90
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
248
14-06-20Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 27,
Đà Lạt: 82
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
259
13-06-20TP HCM: 49,
Long An: 27,
Bình Phước: 73,
Hậu Giang: 71
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
244
12-06-20Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 82,
Trà Vinh: 31
Trúng Vĩnh Long261
11-06-20Tây Ninh: 06,
An Giang: 69,
Bình Thuận: 68
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
260
10-06-20Đồng Nai: 64,
Cần Thơ: 85,
Sóc Trăng: 71
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
229
09-06-20Bến Tre: 02,
Vũng Tàu: 57,
Bạc Liêu: 92
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
214
08-06-20TP HCM: 67,
Đồng Tháp: 03,
Cà Mau: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
227
07-06-20Tiền Giang: 20,
Kiên Giang: 13,
Đà Lạt: 65
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
250