Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :08-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
08-07-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
07-07-20Bến Tre: 932,
Vũng Tàu: 204,
Bạc Liêu: 658
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
378
06-07-20TP HCM: 042,
Đồng Tháp: 113,
Cà Mau: 059
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
348
05-07-20Tiền Giang: 211,
Kiên Giang: 290,
Đà Lạt: 610
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
341
04-07-20TP HCM: 112,
Long An: 035,
Bình Phước: 929,
Hậu Giang: 344
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
348
03-07-20Vĩnh Long: 438,
Bình Dương: 226,
Trà Vinh: 188
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
366
02-07-20Tây Ninh: 759,
An Giang: 661,
Bình Thuận: 921
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
335
01-07-20Đồng Nai: 654,
Cần Thơ: 758,
Sóc Trăng: 951
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
326
30-06-20Bến Tre: 304,
Vũng Tàu: 278,
Bạc Liêu: 271
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
373
29-06-20TP HCM: 176,
Đồng Tháp: 573,
Cà Mau: 967
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
334
28-06-20Tiền Giang: 072,
Kiên Giang: 780,
Đà Lạt: 932
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
345
27-06-20TP HCM: 065,
Long An: 215,
Bình Phước: 033,
Hậu Giang: 604
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
333
26-06-20Vĩnh Long: 385,
Bình Dương: 222,
Trà Vinh: 412
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
346
25-06-20Tây Ninh: 876,
An Giang: 155,
Bình Thuận: 448
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
367
24-06-20Đồng Nai: 402,
Cần Thơ: 135,
Sóc Trăng: 125
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
358
23-06-20Bến Tre: 446,
Vũng Tàu: 508,
Bạc Liêu: 234
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
349
22-06-20TP HCM: 780,
Đồng Tháp: 286,
Cà Mau: 043
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
333
21-06-20Tiền Giang: 562,
Kiên Giang: 787,
Đà Lạt: 914
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
326
20-06-20TP HCM: 202,
Long An: 587,
Bình Phước: 303,
Hậu Giang: 992
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
339
19-06-20Vĩnh Long: 879,
Bình Dương: 967,
Trà Vinh: 015
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
315
18-06-20Tây Ninh: 628,
An Giang: 154,
Bình Thuận: 000
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
355
17-06-20Đồng Nai: 577,
Cần Thơ: 538,
Sóc Trăng: 617
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
377
16-06-20Bến Tre: 725,
Vũng Tàu: 556,
Bạc Liêu: 028
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
344
15-06-20TP HCM: 982,
Đồng Tháp: 625,
Cà Mau: 337
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
354
14-06-20Tiền Giang: 608,
Kiên Giang: 360,
Đà Lạt: 309
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
360
13-06-20TP HCM: 082,
Long An: 184,
Bình Phước: 979,
Hậu Giang: 940
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
330
12-06-20Vĩnh Long: 734,
Bình Dương: 255,
Trà Vinh: 996
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
346
11-06-20Tây Ninh: 651,
An Giang: 941,
Bình Thuận: 455
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
354
10-06-20Đồng Nai: 626,
Cần Thơ: 987,
Sóc Trăng: 504
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
367
09-06-20Bến Tre: 226,
Vũng Tàu: 347,
Bạc Liêu: 409
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
357
08-06-20TP HCM: 774,
Đồng Tháp: 556,
Cà Mau: 289
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
331
07-06-20Tiền Giang: 207,
Kiên Giang: 602,
Đà Lạt: 862
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
334