Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :07-06-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
07-06-20 Kon Tum
Khánh Hòa
06-06-20Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
359
05-06-20Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
378
04-06-20Bình Định: 58,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 57
Trúng Quảng Bình353
03-06-20Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
337
02-06-20Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 80
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
341
01-06-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
346
31-05-20Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 82
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
363
30-05-20Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
370
29-05-20Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
364
28-05-20Bình Định: 23,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
342
27-05-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
369
26-05-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
346
25-05-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 48
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
392
24-05-20Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 69
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
335
23-05-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
363
22-05-20Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
338
21-05-20Bình Định: 40,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 81
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
351
20-05-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
368
19-05-20Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
362
18-05-20TT Huế: 21,
Phú Yên: 44
Trúng Phú Yên361
17-05-20Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 08
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
328
16-05-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
341
15-05-20Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
316
14-05-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 69
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
357
13-05-20Khánh Hòa: 41,
Đà Nẵng: 70
Trúng Khánh Hòa394
12-05-20Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 02
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
351
11-05-20TT Huế: 84,
Phú Yên: 62
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
353
10-05-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
318
09-05-20Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 13,
Đắc Nông: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
346
08-05-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 24
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355
07-05-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 42
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
348