Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :08-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
08-07-20 Đà Nẵng
Khánh Hòa
07-07-20Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 07
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
345
06-07-20TT Huế: 49,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
365
05-07-20Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 32
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
369
04-07-20Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 13
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
384
03-07-20Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 12
Trúng Ninh Thuận335
02-07-20Bình Định: 04,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
361
01-07-20Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 94
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
339
30-06-20Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 29
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
355
29-06-20TT Huế: 41,
Phú Yên: 59
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
362
28-06-20Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
27-06-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
372
26-06-20Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
336
25-06-20Bình Định: 40,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
337
24-06-20Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 67
Trượt343
23-06-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
370
22-06-20TT Huế: 74,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
21-06-20Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 35
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
321
20-06-20Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
19-06-20Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 45
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
381
18-06-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
305
17-06-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
337
16-06-20Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
379
15-06-20TT Huế: 24,
Phú Yên: 88
Trúng Phú Yên345
14-06-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
13-06-20Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
323
12-06-20Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 58
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
342
11-06-20Bình Định: 51,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
332
10-06-20Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng340
09-06-20Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
379
08-06-20TT Huế: 93,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế341
07-06-20Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
343