Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :08-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
08-07-20 Đà Nẵng
Khánh Hòa
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
214
06-07-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
246
05-07-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
232
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
228
03-07-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
262
02-07-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
235
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
238
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc230
29-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
240
28-06-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
230
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
256
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
257
25-06-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị
260
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
257
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
254
22-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
241
21-06-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
261
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
256
19-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
244
18-06-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
264
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
265
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
239
15-06-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
265
14-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
219
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
224
12-06-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận270
11-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
244
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
239
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Quảng Nam222
08-06-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Phú Yên260
07-06-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
232