Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

dự đoán số đẹp nhất ngày :07-06-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
07-06-20 Kon Tum
Khánh Hòa
06-06-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
265
05-06-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
236
04-06-20Bình Định: 14,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 05
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
259
03-06-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
261
02-06-20Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 09
Trúng Quảng Nam231
01-06-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế268
31-05-20Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 40
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
272
30-05-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
248
29-05-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 84
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
283
28-05-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
27-05-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 54
Trúng Đà Nẵng251
26-05-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
263
25-05-20TT Huế: 72,
Phú Yên: 90
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
233
24-05-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
276
23-05-20Đắc Nông: 46,
Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 61
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
238
22-05-20Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
248
21-05-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
259
20-05-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
288
19-05-20Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 58
Trúng Quảng Nam286
18-05-20TT Huế: 61,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
281
17-05-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 71
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
271
16-05-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
279
15-05-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
225
14-05-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
269
13-05-20Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
221
12-05-20Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243
11-05-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
10-05-20Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 07
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
09-05-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
260
08-05-20Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
212
07-05-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244