Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :08-07-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
08-07-20 Đà Nẵng
Khánh Hòa
07-07-20Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243
06-07-20TT Huế: 65,
Phú Yên: 79
Trúng Phú Yên245
05-07-20Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
277
04-07-20Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266
03-07-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
275
02-07-20Bình Định: 37,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
01-07-20Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng245
30-06-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 44
Trượt281
29-06-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
257
28-06-20Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
263
27-06-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
26-06-20Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
233
25-06-20Bình Định: 98,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
24-06-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
23-06-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
260
22-06-20TT Huế: 73,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
281
21-06-20Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
20-06-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
234
19-06-20Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 06
Trúng Gia Lai290
18-06-20Bình Định: 44,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 76
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
245
17-06-20Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
278
16-06-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
15-06-20TT Huế: 19,
Phú Yên: 40
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
237
14-06-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 03
Trúng Kon Tum263
13-06-20Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 77
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
12-06-20Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
268
11-06-20Bình Định: 76,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 85
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
219
10-06-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
261
09-06-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
210
08-06-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
07-06-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
217